вторник, 5 октября 2010 г.

Уліци падбітих гопарєй. Серія 4. Большой переполох на маленькай площаді Ринак.

В ролях: @BlondboyUA – Олєг Бєлий, @Lazzio90 – Лаззіо Мєнтуччі, @alnozima – Алкозіма, @Rostyslav – Растаман, @blogoreader – Газєточітальщік, @Vovanada – Вованадскій, @rostikua – Рос Махновіч, @werter – Вертальот, @Ola_bilo4ka – Бєлка-Стрєлка

Твісходка (29 августа 2010). 4 літра віна в алкамаркете на площе Ринок апусташила шара гопніков. Оні двіжутся в центр на лавкі. Хотят ссать і ругаются матам.

(Аснована на реальних сабитіях. Олєг Бєлий і Алкозіма – свідєтєлі і патєрпєвшє аднаврєменна)

Вованадскій: - Слиш, рібяткі, прасьок шо сасєдскому очкаріку на мейл.ру прішло 100 міліонав фунтав!

Алкозіма: - Ми с нєво бистро сдєлаєм «Дєтку на міліон долларав»!

Олєг Бєлий: - Да да да, ета будет масштабний гоп-стоп на мільйон фунтав!

(Із-за угла, как с жопи на лижах)

- О!Тепер і твігопнікі з'явились!

Олєг Бєлий: - Паходу пацан не в курсе, шо ми тут сірйознийе рібята. Может гопстопнем рібятішку?

Вованадскій: - Нада расчєхліть парнішку.

Олєг Бєлий: - Вот ета па нашему.! А то будут учіть нас всякійе, каторийе не знают, как па начному Львову бухімі с віном багать!

Рос Махновіч: - Чьотко сказал, брат (встают с лавки, рукі в кармани і ідут к пацану)

Мужик: - Таак, старший лейтенант Мєнтуччі (нікнейм вкантактє Подайгривенько). Шо тут за шабаш розвели, га?!Малалєткі!

Олєг Бєлий: - Пацани! Шухєр! (Алнозіма прячет віно і включает размінательнае електро)

Лаззіо Мєнтуччі: - Зара вас дядько Мєнтуччі бистрєнько оформить в обізяннік... Розпустились!!!!.

Рос Махновіч: - Чьота ти путаєш, пацанчєг…

Растаман: - Да нас квінтет! Бей мєнта!

Рос Махновіч: - Ну всьо. Кранти мєнту! (страшний хруск в руках, Махновіч размінаєт кулакі)

Лаззіо Мєнтуччі: - Ета шо, малалеткі савсєм абарзєлі!Мене,Заслуженого дільничного України?Та й бити?!

Алкозіма: - Рібяткі, громчє єлєктра! Сійчас мінта паучу тєктоніку!

Олєг Бєлий: - Дарагайа, нінада, у тібя ісчо "условка" после предидущего танца!!!

Алкозіма: - Нічо, у міня пастаянна міняютса денсдрайвера!

Газєточітальщік (к Мєнтуччі): - Ссиш, я тє чіста па людскі ща нє завідую.. А то ща Алкозіма как начньот хуяріть елєктраденсом, так да утра вспамінать будєм! (кусок лавкі уже вісіт на углє ратуши, Алкозіма слушаєт Тієста)

Лаззіо Мєнтуччі: - Беркут!Беркут!Напад на працівника міліції! (К Алкозімє)Дєтка, дакумєнти давай, гдє віно, шо ви тут долаєте? А?

Алкозіма: - То ми просто від якихось биків втікали, які за нами бігли! (К Олєгу) Слиш, бейба, так єто уже гдє-та била.…

Олєг Бєлий: - Да, вірняк он, я па аватарке узнал!!! Он міня ісчо шманал!

Лаззіо Мєнтуччі: - 15 лет на нарах будете отдыхать! 348 Кримінального!АААА!!! (Алкозіма дємонстріруєт мастєрство тєла)

Газєточітальщік: - Ти палкой єво, палкой паласатай!!!

Алкозіма: - Какой палкой, нах? Хуйом Фурмана би єво атфігачіть!

Вертальот (сасєд-інтєлігєнт, шо виіграл 100 мільйонов фунтав): - Ей, ану успакоілісь, флудери бля! Дайте паспать!

Вованадскій: - Опа! а чи чьота против? ану иди сюда! (вся шара разварачіваєтса к Вертольоту)

Олєг Бєлий: - Ти чо щас мукнул? ти каво флудерам назвал??? Ану папригай!!!

Алкозіма: - Ти в чєй кампот нассал? Ти на каво батон крошиш, нах?

Лаззіо Мєнтуччі: - Глубушка Жеглов мой кумир, я не сдаюсь бандам і ворам!Всех перестреляю! (встайот в кровяре, без туфлей, мабіли і денег. Алкозіма хуяріт сібе мєнтовскій значок вместо біжутеріі)

Олєг Бєлий: - Ні паможет тебе Глебушка, нє падкінет тебе хлебушка!

Алкозіма (к Мєнтуччі): - Ти би іщьо Петросяна вспомніл, нах. Ями в Аброшинє любіш?

Газєточітальщік: - Ссиш, Мєнтуччі, у нас Алкозіма спєц па аброшинскім ямам, так што піздєц падкрадьотса нєзамєтна! (вазвращаются с кульком Босс налічного. Вертольот улєтєл в неізвєстнасть)

(Какая-та гьорла вилазіт із дупла дуба возлє ратуши)

Олєг Бєлий (смотріт туда): - Прєдлагаю Бєлку-Стрєлку тоже в наш кружок пасвятіть пад нікам "Сквірелл"!

Алкозіма: - Да! Ана уже па-любому сваю подругу далжна падключіть - Орисю Видру

Олєг Бєлий: - Прідлагаю Арисю тоже взять, тока пад нікам "Бівер"(Хуяріт водку с горла і занюхіваєт хвастом Бєлкі-Стрєлкі) Все, пишу докторську дисертацію на тему "Комунікаційні процеси в твіттері, як відображення комунікаційних особливостей сучасної влади"

Алкозіма: - Ее, ти чьо? Умним решил прікінутса? Браток, ти здесь воду не муті, нах

Олєг Бєлий: - Ізвіні, ета ні я, ета мама паспаміла с маево аккаунта

Алкозіма: - Какая мама, нах, ми в центре горада! Ти гаваріл, шо у тібя аккаунт мєнти пасут! Так єто всьо Мєнтуччі! Сдаєш нас, нах, да? (растіраєт локті, Тієсто заєла, как на зло)

Олєг Бєлий: - Вірняк, ета Мєнтуччі пас міня!!!! Бей мента па пічонкам тупим наском туфлей! (хуярят Мєнтуччі)

Алкозіма: - Блять, апять моя пізьженая туфля сламалась аб отпізженого! (кусок шпількі ,как всєгда застрял в пєчонке)

Лаззіо Мєнтуччі: - Всіх саджаю чесно! Будєтє в камєрє,как памідори на дачє расті!

Алкозіма: - Какіє памідори, пєдріла? Ми тока ікру єдім, і то пізьженую!!

Вованадскій: - Хулі кіпішуєш, а? (трясьот патламі просто нє в тєму)

Лаззіо Мєнтуччі (винімая трясущейся рукой пістолет): - ПАХ-ПАХ-ПАХ!!! Із Макарова па сємєчкам!!

Олєг Бєлий: - Какой Макарав, в нас криша на уравнє прізідента страни, а чом ти, мальчуган?!

Лаззіо Мєнтуччі: - Кантрольний па кепачкам! ПАХ-ПАХ-ПАХ!!!

Алкозіма (падаєт): - Рібята, я ранєна!... Мєнтуччі падстрєліл міня в самоє серце.. там билі сємєчкі … 500 грам…

Рос Махновіч: - Ета уже нє шуткі. Сємки - ета святоє… (отриваєт рукав і перевязиваєт…. сємєчкі)

Олєг Бєлий: - Главнае шо барсетка целая, а серце - ето дело наживноє!

Лаззіо Мєнтуччі: - Слушайте,реальные пацаны и кабылы!Ми ведь одной крови?И кепочка у меня есть...И туфли.. (еле встаєт) И гоп-стопи ми дэлаэм вмэстэ..Только я ето... Па пастановам...Так может мир, братья?

Алкозіма: - Бейба, он міня кабилой абазвал! (захльобиваєтса кравяной шкарлупой от сэмак, Олєг памагаєт ей встать)

Вованадскій: - Опа, Мєнтуччі к нам примазатса хочет!

Растаман: - Нєєє... ну по морді один раз для престижу тре заїхати....

Олєг Бєлий: - Прідлагаю так - с Мєнтуччі 60 кіло сємак і новиє туфлі Алкозімє, і на первий раз прастім.

Рос Махновіч: - І мнє туфлі, пад спартівкі. Ат адідаса

Олєг Бєлий: - Тагда мнє іщо світер .... только шоб аригінальний - ат Abibas

Альнозіма: - Туфлі і сємкі. І іщьо галаса хачу вкантактє і падаркі на стєну!

Лаззіо Мєнтуччі: - Абарзэли нах...Я им тут по-братски...Барыги семошные... Все громадяни, дотримуйтесь порядку, а я пішов про трупів читати на завтра з судової медицини... І сємкі Ваши забіраю как даказатєльства! (Уходіт, пріхрамивая)

Алкозіма: - Сіську пакажу - атдай сємкі, чувирло! Не праживьом ми ночь без ніх! (нет атвєта, уходіт)

Олєг Бєлий: - Йа прідумал, рібятушкі!! А давайте владельца вот етава аккаунта @twitter атфігачім!!!! Ви как??

Алкозіма: - Твіттер фігаріть нє нада, он за нас мазу тянет, нах

Газєточітальщік: - Йоптіть, ета ж наш крьосний атец! Ніззя

Газєточітальщік (твітіт с мабіли Мєнтуччі): - Браткі, ми уже в Trending папалі! http://twitpic.com/2ufnp0

Прадалженіє слєдуєт нах…


Комментариев нет:

Отправить комментарий